Przedział cenowy: Od do

Porównaj oferty

Pytania odnośnie sprzedaży i wynajmu nieruchomości

CZYM JEST UMOWA Z KLAUZULĄ WYŁĄCZNOŚCI?

Umowa z zastrzeżeniem prawa wyłączności (EXCLUSIVE AGREEMENT) to porozumienie, w którym klient zobowiązuje się przekazać do sprzedaży lub wynajmu swoją nieruchomość tylko jednemu, wybranemu, licencjonowanemu pośrednikowi. Zazwyczaj umowa na wyłączność jest umową terminową, podpisana w zależności od rodzaju oferty, na minimum 6 miesięcy. System ten, jest powszechny i z powodzeniem funkcjonuje na rozwiniętych i dojrzałych rynkach nieruchomości w Europie Zachodniej i w Ameryce.

BEZ WYŁĄCZNOŚCI Z PRAWEM WYŁĄCZNOŚCI KORZYŚCI DLA SPRZEDAJĄCEGO
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Oferta jest zgłoszona wielu pośrednikom, więc rozmywa się odpowiedzialność za jej losy. Nikt nie czuje się odpowiedzialny za skutek podejmowanych działań. Sprzedający wybiera jednego, najlepszego jego zdaniem pośrednika i jemu powierza realizację zlecenia. Za realizację zlecenia jest odpowiedzialny jeden konkretny pośrednik. Biuro utrzymuje stały kontakt ze sprzedającym i raportuje mu postęp prac. Sprzedający zyskuje Pośrednika koordynującego wszystkie działania. Pośrednik podejmuje maksymalny wysiłek, przyjmuje zdecydowanie większy budżet na promocje oferty, mając zagwarantowane wynagrodzenie w przypadku realizacji zlecenia.
REKLAMA I PROMOCJA Pośrednik wydaje minimalne kwoty na reklamę, ponieważ nie ma pewności, że to on sfinalizuje transakcję. Pośrednik angażuje pełne możliwości i środki na reklamę oferty mając pewność, że otrzyma w rezultacie transakcji swoje wynagrodzenie. Oferta ma szerszą promocję, co w rezultacie przekłada się na większą liczbę zapytań. Są one koordynowane w jednym miejscu, co pozwala dobrać najskuteczniejszą formę promocji.
ZASIĘG OFERTY Oferta zostaje zamieszczona wyłącznie w bazie danych agencji, która przyjęła zlecenie. Oferta jest szeroko i otwarcie promowana na wszystkich możliwych nośnikach. Jeden pośrednik koordynuje kontakt z pozostałymi biurami. To oszczędza czas klienta oraz profesjonalnie zabezpiecza jego interesy.
CENA I WARUNKI HANDLOWE Każdy z wielu pośredników stara się zrealizować umowę z pierwszym możliwym klientem, aby sprzedać nieruchomość zanim zrobi to inny pośrednik. Pośrednik nie musi dążyć do zamknięcia transakcji z pierwszym chętnym klientem. Negocjuje z wieloma oferentami, skutecznie reprezentując interesy sprzedającego. Sprzedający ma pewność, że pośrednik znajdzie klienta oferującego najlepsze warunki finansowe i handlowe.
BEZPIECZEŃSTWO Kupujący może otrzymać tę samą ofertę od kilku biur, co skutkuje dla sprzedającego koniecznością zapłaty kilku prowizji. Kupujący otrzyma ofertę jedynie od pośrednika obsługującego sprzedającego. Nie ma niebezpieczeństwa wielokrotnego wydania oferty temu samemu klientowi przez inne biuro, co rodziłoby konieczność zapłaty prowizji także innemu pośrednikowi.
CZAS Sprzedający musi odwiedzić wiele biur, podpisać wiele różnych umów, utrzymywać kontakt z kilkoma biurami, pamiętać o terminach, warunkach itp. Sprzedający zawiera jedna umowę z jednym biurem. Sprzedający nie traci czasu na analizowanie warunków umów wielu pośredników. Od momentu podpisania umowy z jednym biurem, biuro przejmuje cały ciężar pracy nad ofertą.

CZYM SĄ OFERTY „0%”?

Są to oferty sprzedaży nieruchomości, zlecane przez sprzedających, którzy zadeklarowali wolę uregulowania całego wynagrodzenia pośrednika, należnego po zrealizowaniu transakcji. W przypadku ofert “0%”, kupujący nie płaci prowizji, jeżeli nie chce aby pośrednik wykonywał na jego rzecz czynności pośrednictwa.

JAKA JEST CENA METRA KWADRATOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE?

Na często zadawane pytanie o „jakąś taka średnią cenę mieszkania w Zielonej Górze” nie ma sensownej odpowiedzi. Nie można oszacować wartości mieszkania „przez telefon” a już najczęściej popełnianym błędem jest określanie tej wartości na podstawie ofert zamieszczanych w internecie czy prasie codziennej. Wartość rynkową mieszkania, czyli najbardziej prawdopodobną jego cenę możliwą do osiągnięcia na rynku, można poprawnie oszacować jedynie na podstawie aktualnych informacji o ZAWARTYCH TRANSAKCJACH, z uwzględnieniem jego stanu technicznego, standardu, typu budynku i lokalizacji. Zatem do określenia tej wartości niezbędna jest wizyta specjalisty, który ma odpowiednią wiedzę i aktualne informacje.

CZYM JEST WYDANIE NIERUCHOMOŚCI?

Ważny element transakcji, polegający na przekazaniu nieruchomości do fizycznego korzystania. Nasze biuro uczestniczy w przekazywaniu nieruchomości, dbając o jego poprawny przebieg, przygotowując właściwy protokół przekazania. Pozwala to na uniknięcie nieporozumień na tle rozliczeń z dostawcami mediów, pozostawionego wyposażenia itp.

JAKIE OPŁATY WIĄŻĄ SIĘ ZE SPRZEDAŻĄ NIERUCHOMOŚCI?

Najczęściej występują trzy składniki: podatek od czynności cywilno prawnych (PCCP), opłata notarialna i sądowa. W przypadku, gdy cena sprzedaży nieruchomości zawiera podatek VAT, PCCP nie występuje. Opłaty te ponosi nabywca nieruchomości. Opłaty są pobierane przez notariusza, w gotówce, po podpisaniu aktu notarialnego.