Porównaj oferty

Ustalanie cen nieruchomości zlecanych do sprzedaży


Cenę ofertową nieruchomości zgłaszanych do sprzedaży za naszym pośrednictwem, pomagamy oszacować naszym klientom w ramach zlecenia sprzedaży czyli bez żadnych wstępnych opłat.
Wieloletnie doświadczenie pracowników biura, stały monitoring rynku nieruchomości oraz dostęp do obszernej bazy danych o nieruchomościach sprzedanych, pozwalają nam ustalić właściwą wartość rynkową nieruchomości a tym samym zabezpieczyć naszych klientów przed ewentualnymi stratami.
Zarówno niedoszacowanie jak i przeszacowanie wartości nieruchomości może przyczynić się do powstania straty. O ile w przypadku przeszacowania strata dotyczyć może jedynie czasu, to ustalenie zbyt niskiej ceny sprzedaży powoduje już powstanie wymiernej straty finansowej.

Wyceny nieruchomości dla innych celów niż sprzedaż


mgr inż. Zbigniew Barański – rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi nr 939 nadanymi w 1993r.
Wykonuje wyceny nieruchomości zurbanizowanych. Posiada uprawnienia do wykonywania wycen nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych. Gwarancją jakości wykonywanych wycen jest długoletnie doświadczenie, dostęp do aktualnych danych i analiz rynku nieruchomości.

Poznaj nasz zespół

Zbigniew Barański
właściciel firmy

Anna Jadwiga Sikora
doradca klienta

Agnieszka Urbańska
doradca klienta

Ewa Krzystek
doradca klienta

Renata Sławińska
doradca Klienta